By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Interessante links

  
Associatie van interieurarchitecten van België
 

www.ainb.be


Belgische Federatie van Houtinvoerhandel

www.houtimportbois.be


Bond van Vlaamse Architecten

www.bondvlaamsearchitecten.be


Bouwunie - Schrijnwerkers en Interieurbouwers

www.bouwunie.be


Bureau voor Normalisatie

www.nbn.be


Cobelpa, Vereniging van de Belgische fabrikanten
van papierdeeg, papier en karton

www.cobelpa.be


Confederatie Bouw - Vlaamse Schrijnwerkers
 

www.vlaamseschrijnwerkers.be


Confederatie Bouw 
 

www.confederatiebouw.be


Fedustria

www.fedustria.be


FSC Belgium 

www.fsc.be


Hogeschool Gent, Opleiding Houttechnologie

www.hogent.be


Houtstudiecentrum voor Technisch Onderwijs

www.hcto.be


Internationale Meubelbeurs Brussel

www.meubelbeurs.be


Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij
- KBBM

www.srfb.be


Koninklijke federatie van de Architectenverenigingen
van België

www.fab-arch.be


Laboratorium Houttechnologie, Universiteit Gent

www.woodlab.be


Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap,
K.U. Leuven

www.biw.kuleuven.be


Landelijk Vlaanderen - Vereniging van Bos-,
Land- en Natuureigenaars vzw

www.landelijkvlaanderen.be


Nationale Federatie der Zagerijen

www.houtinfobois.be


Nationale Unie Houtsector

www.nuhos.be


NAV de Vlaamse architectenorganisatie

www.nav.be


Opleidingscentrum Hout

www.och-cfb.be

Opleidingscentrum voor bos-, groen- en natuurbeheer

www.inverde.be


PEFC Belgium

www.pefc.be


Technisch Centrum der Houtnijverheid

 
www.ctib-tchn.be


Unie der designers in België

www.udb.org


Unie Vlaamse Bosbouw

www.uvb.be


Vlaams Architectuur Instituut

www.vai.be


Wetenschappelijk en Technisch Centrum
voor het Bouwbedrijf

www.wtcb.be


Xylarium Tervuren Wood Database
 

www.metafro.be/xylarium